Ngày cập nhật 7/10/2023

Chào mừng bạn đến với luxvie.com.vn (“chúng tôi”, “của chúng tôi”, hoặc “trang web”). Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Hãy đọc kỹ chính sách này để hiểu cách chúng tôi hoạt động với thông tin của bạn.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, đăng ký tài khoản, gửi một yêu cầu hoặc liên hệ với chúng tôi thông qua các kênh truyền thông xã hội. Thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, địa chỉ email, địa chỉ, số điện thoại, và thông tin đăng nhập.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  1. Cung cấp dịch vụ và sản phẩm bạn yêu cầu.
  2. Liên hệ với bạn liên quan đến dịch vụ hoặc tài khoản của bạn.
  3. Cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.
  4. Tùy chỉnh nội dung và quảng cáo cho bạn.
  5. Phát triển và cải tiến dịch vụ của chúng tôi.
  6. Tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào ngoài trường hợp sau đây:

  1. Khi bạn đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.
  2. Khi chúng tôi phải chia sẻ thông tin với các đối tác cung cấp dịch vụ của chúng tôi để cung cấp các dịch vụ bạn yêu cầu.
  3. Khi chúng tôi phải tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc quy định.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và đã triển khai các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn một cách trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối của dữ liệu trực tuyến.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này đôi khi để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn hoặc để tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Mọi thay đổi sẽ được công bố trên trang web này, và bạn nên xem lại chính sách này định kỳ.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email sau: [email protected]