BÁO GIÁ NỘI THẤT – CH VINHOMESE 2PN – Chị HẰNG

 

 

BÁO GIÁ CHI TIẾT DỰ ÁN

Công trình Vinhomes Grand Park S6.06A - Chị Hằng

Giá từ: 167.602.500 VND

Công trình Vinhomes Grand Park S8.02 - Chị Hằng

Giá từ: 192.307.500 VND

Công trình Vinhomes Grand Park S8.02 - A.Hòa

Giá từ: 192.738.000 VND

Công trình Vinhomes Grand Park S8.02 - Cô Sen

Giá từ: 169.503.193 VND

Công trình Vinhomes Grand Park S0.02 - Anh Thiên

Giá từ: 151.871.838 VND

Công trình Vinhomes Grand Park S1.07  - Anh Đô

Giá từ: 190.927.800 VND

Công trình Vinhomes Grand Park S9.03 - Chị Hạnh

Giá từ: 58.793.00 VND

Công trình nhà phố Mahattan T3-18 - Chị Huệ 

Giá từ: 320.299.660 VND